STORYTELS INTEGRITETSPOLICY

 1. OM DENNA POLICY

 1. Välkommen till Storytel! Vi hoppas att du kommer att gilla våra tjänster. Denna integritetspolicy (“Policyn”) beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i relation till de tjänster som Storytel tillhandahåller dig och som beskrivs i våra villkor (“Avtalet”), samt när du besöker vår webbplats, laddar hem vår app, eller när du använder någon av våra produkter (tillsammans “Tjänsten/erna”).
 2. Syftet med Policyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt att försäkra dig om att dina personuppgifter hanteras med omsorg och transparens. Du ska alltid kunna känna dig säker när du tillhandahåller personuppgifter till Storytel och vi arbetar kontinuerligt med att tillse att nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder implementeras. Om du har frågor efter du har läst Policyn kan du kontakta oss via kontaktinformationen i punkten 14 nedan.
 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Storytel Sweden AB (registreringsnummer 556696-2865) är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker i samband med din användning av Tjänstens/ernas olika delar. I vissa situationer kan vi dela detta ansvar med något annat bolag i vår koncern (exempelvis när ett koncernbolag genomför lokala marknadsföringsaktiviteter) eller ett bolag utanför vår koncern.

 1. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM STORYTEL SAMLAR IN

 1. Storytel behandlar de kategorier av personuppgifter som beskrivs nedan. Vilken exakt data som Storytel behandlar beror till viss del på vilken del av våra Tjänster som du väljer att använda. Tabellen nedan i denna punkt 3 beskriver de olika kategorier av personuppgifter som vi kan komma att behandla i de olika delarna av våra Tjänster. Under punkten 4 finns mer information om syfte och laglig grund för våra olika behandlingar.
 2. Skapande av konto hos Storytel

 1. När du skapar ett konto hos Storytel så kan vi samla in följande kategorier av uppgifter, beroende av vilken del av Tjänsten du väljer att använda och den marknad du har skapat ett konto i.
Kategori Mer specifikt

Användardata

Om du skapar ett konto hos Storytel så kommer vi att behandla de personuppgifter som du tillhandahåller, såsom:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Kontaktuppgifter (exempelvis e-postadress eller telefonnummer)
 • Adress
 • IP-adress
 • Betalningsinformation (exempelvis typ av kreditkort och utgångsdatum)
 • Typ av abonnemang
 • Teknisk information (exempelvis tidsloggar kopplade till skapandet av ditt konto). Den exakta informationen som behövs för att skapa ditt konto kan variera beroende av abonnemangstyp och land samt den betalningsmetod du har valt att använda.

Vi kan också komma att behandla ditt födelsedatum, kön och uppgifter om din familj (mer om det nedan), om du väljer att dela den informationen med oss.

Om du tecknar ett abonnemang med Studentrabatt kommer vi att behandla dina personuppgifter för att verifiera din status som student, så som ditt födelsedatum och din nuvarande studentstatus (inklusive namn på ditt universitet/lärosäte).

 1. När du använder våra Tjänster
Kategori Mer specifikt

Användningsdata

Vi kan komma att behandla personuppgifter i relation till ditt användande av våra Tjänster, så som:

 • Ditt val av boktitlar
 • Sökhistorik och andra typer av streaming-relaterade data såsom tid spenderad i vår app och de bokhyllor du skapar
 • Innehåll som du väljer att tillhandahålla oss när du använder våra Tjänster, såsom recensioner, kommunikation med vår kundtjänst, eller kommunikation skickad genom våra sociala mediekanaler
 • Data nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla ytterligare funktioner i våra Tjänster, som du väljer att använda, så som om du väljer att rekommendera en titel eller ge bort en gratis provperiod till en annan person
 • Data relaterad till ditt besök på vår webbplats eller app samt teknisk data såsom online-identifierare, marknadsföringsidentifierare, din enhets samt plattformens version, IP-adress, app-version, språkinställningar, URL-information, samt webbläsartyp
 • Data som möjliggör för oss att hitta och koppla upp de tredjepartsenheter eller tjänster som du väljer att ansluta med via Bluetooth, plugins eller andra integrationer
 • Geografisk data (men inte din specifika plats) som ett resultat av annan data, såsom den valuta du betalar med eller landet tillhörande den webbsida du väljer att teckna Tjänsten via
 • Dina preferenser, streaminghistorik, webbhistorik och annan data relaterad till ditt användande av Tjänsten

Du kan välja att göra ditt konto mer personligt och/eller använda några av våra valfria sociala funktioner som erbjuds från tid till annan på vår webbplats eller i vår app. I samband med din användning av dessa tjänster (tillsammans kallade våra “Sociala Funktioner”) kommer vi att behandla de personuppgifter som du väljer att tillhanda oss, så som:

 • Ditt namn eller användarnamn
 • Profilbild
 • Recensioner på vårt innehåll
 • Kommentarer på andras recensioner

Observera att ditt namn eller användarnamn kommer att vara synligt för andra användare i appen och kan vara synligt på vår webbplats, om du väljer att skapa en recension.

Förhandsvisningsdata

När du väljer att använda vår förhandsvisning av appen (innan du skapar ett konto), kommer vi att behandla de preferenser som du väljer att dela med oss, samt information om titlarna i din bokhylla.

Leveransadress

Om du köper en produkt av oss, så som en Reader (läsplatta), kommer vi att behandla data så som din leveransadress.

 1. Betalningshistorik, tävlingar samt enkät- och undersökningsdata
Kategori Mer specifikt

Köp- och Betalningsdata

Beroende av din betalningsmetod så kommer vi att behandla Köp och- Betalningsdata såsom kortdata och/eller annan data relaterad till din betalning, inklusive exempelvis kontonummer, namn, efternamn och köphistorik. Vi behandlar dock inte ditt fullständiga kortnummer. Vi rekommenderar att du kontaktar din betaltjänstleverantör om du vill mer information ditt kortnummer behandlas.

Tävlingsdata, enkäts- och undersökningsdata

Om du väljer att delta i någon av våra tävlingar, enkäter eller undersökningar så kommer vi att behandla den data som du väljer att tillhandahålla oss, inklusive de kategorier som nämns i denna Integritetspolicy.

 1. Tredjepartsdata
Kategori Mer specifikt

Tredjepartsdata

Om du väljer att logga in via eller länka ditt Facebookkonto eller konto hos någon annan tredjepartstjänst med ditt konto hos Storytel kommer vi att behandla den data som du ger Facebook eller annan relevant tredjepartstjänst tillåtelse att dela med Storytel. Om du vill ha mer information ber vi dig kontakta relevant tredjepartstjänst.

Om du väljer att ansluta/länka ditt konto hos Storytel med en produkt eller en tredje parts streamingplattform kommer vi att behandla Användardata som behövs för att möjliggöra detta och för att uppfylla våra legitima intressen i förhållande till anslutningen.

Om leveransdata tillhandahålls till oss av en tredje part (till exempel om du väljer att köpa våra tjänster från en tredje part) klassificeras det som Tredjepartsdata.

 1. Cookie-uppgifter
Kategori Mer specifikt

Cookie-uppgifter

Vi behandlar Cookie-uppgifter för att möjliggöra din tillgång till vår webbplats, komma ihåg dina inställningar, visa dig mer relevant marknadsföringskommunikation samt för att mäta utfallet av våra marknadsföringsaktiviteter. Du hittar mer information om Storytels användning av cookies i vår cookie-deklaration som finns publicerad på vår webbplats. Klicka här för en direktlänk till cookie-deklarationen.

 1. Observera: Om du väljer att tillhandahålla oss information om familjemedlemmar eller annans personuppgifter så är du ansvarig för att se till att du har rätt att göra det baserat på deras tillstånd. Du måste också informera dem om våra olika behandlingar.
 1. SYFTE, KATEGORIER OCH LAGLIG GRUND

 1. I tabellen nedan finner du en beskrivning av våra syften med olika behandlingar av personuppgifter samt information om hur de förhåller sig till olika kategorier av personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer oss på för dessa behandlingar. Du kan hitta mer information om de olika kategorierna av personuppgifter i definitionerna av dessa i avsnitt 3 ovan.
 2. Nedan följer en kort beskrivning av de olika lagliga grunderna:
 • Intresseavvägning: Den här lagliga grunden stödjer vi oss på när vi har ett intresse av att behandla dina personuppgifter för ett särskilt syfte och där vi bedömer att vårt syfte är motiverat, med hänsyn till den påverkan och risk som behandlingen kan ha i förhållande till dina rättigheter.
 • Avtalsförpliktelse: Den här laglig grunden används när Storytel behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal som vi har ingått, eller förbereder att ingå, med dig.
 • Rättslig förpliktelse: Den här lagliga grunden används när Storytel behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla legala krav som är tillämpliga på vår verksamhet.
 • Samtycke: Den här lagliga grunden används för de typer av behandlingar som kräver ditt aktiva godkännande och där Storytel ber dig att lämna sådant godkännande för vår behandling av dina personuppgifter.

Syfte med behandlingen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandling

Tillhandahållande av våra anpassade Tjänster, exempelvis:

 • Vi kan ge dig innehållsförslag och en personanpassad upplevelse av vår app/webbplats, baserad på din språkinställning, ditt kön, dina preferenser samt din web- och streaminghistorik.
 • Verifiera vilken marknad du använder Tjänsten på, och vilket innehåll som du ska ha åtkomst till.
 • Tillhandahålla dig våra Sociala Funktioner – inklusive en mer personanpassad profil, möjlighet att lämna recensioner på innehåll och kommentera andras recensioner – om du efterfrågar det.
 • Möjliggöra köp av presentkort.
 • Komma ihåg dina inställningar.

Användardata

Avtalsförpliktelse

Intresseavvägning

Användningsdata

Förhandsvisningsdata

Intresseavvägning

Cookie-uppgifter

Intresseavvägning (nödvändiga cookies)

Samtycke (övriga cookies)

Köp- och Betalningsdata

Avtalsförpliktelse

Fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med tredje parter:

 • Såsom licensavtal och samarbetsavtal med plattformar.

Användardata

Intresseavvägning

Samtycke

Användningsdata

Cookie-uppgifter

Utveckling, underhåll och förbättringar av våra Tjänster:

 • Bedöma kvalitet och utfall av vårt innehåll baserat på din användning av Tjänsten och exempelvis recensionsfunktionen, i syfte att förbättra våra Tjänster.
 • Utveckla nya och förbättrade funktioner, tekniska lösningar och tjänster, baserat på en analys av din användning av Tjänsterna.
 • Affärsplanering och prognoser.

Användardata

Intresseavvägning

Användningsdata

Förhandsvisningsdata

Cookie-uppgifter

Samtycke

För att informera dig om våra Tjänster:

 • Genom olika kommunikationskanaler, så som e-post, sms, notiser i vår app, samt genom pushnotiser.

Användardata

Intresseavvägning

Avtalsförpliktelse

Användningsdata

För att marknadsföra våra tjänster:

 • Genom nyhetsbrev, i app- och push-meddelanden samt tredjepartsplattformar (till exempel sociala medier).
 • Icke personliga annonser och erbjudanden.
 • Personliga annonser, erbjudanden och nyhetsbrev från Storytel eller Storytels partners baserat på dina preferenser, streaminghistorik, surfbeteende och annan användning av våra Tjänster.
 • Avgöra om du är berättigad till specialerbjudanden (till exempel för att fastställa om du är berättigad till en provperiod).
 • Analysera våra kampanjer och marknadsföringsaktiviteters relevans och räckvidd, eller för att minska risken för att skicka irrelevant marknadsföringsmaterial till dig.
 • När vi anpassar vår kommunikation via tredje tjänster kan detta vara baserat på ditt onlinebeteende, din användning av våra tjänster eller andra tredjepartstjänster, såsom en social medietjänst, eller en kombination av ovanstående.

Om ett aktivt samtycke för nyhetsbrev krävs kommer vi att be om ditt samtycke.

Användardata

Intresseavvägning

Samtycke (för marknadsföring baserad på dina intressen/preferenser, erbjudanden och nyhetsbrev från Storytel och Storytels partners).

Användningsdata

Cookie-uppgifter

Samtycke

Behandling av dina betalningar:

 • Genom våra olika betalningsmetoder, tillgängliga på vår webbplats och genom presentkort.
 • Kräva in förfallna betalningar för användning av tjänsten.
 • Kontrollera och administrera dina betalningar för våra tjänster.
 • Bestämma den valda betalningsmetoden och kontrollera att den är giltig.
 • Administrera presentkort.

Köp- och Betalningsdata

Avtalsförpliktelse

Rättslig förpliktelse (så som för skatt och bokföring)

Användardata

Avtalsförpliktelse

Anslutning till tredje parts produkt eller tjänst:

 • Om du väljer att registrera dig genom att använda tredjepartstjänster (t.ex. Facebook och Google), kommer vi att ta emot data från dessa tredjepartsleverantörer, förutsatt att du har gett ditt tillstånd till integrationen.

Tredjepartsdata

Avtalsförpliktelse

Cookie-uppgifter

Samtycke

Intresseavvägning (nödvändiga cookies)

För att tillhandahålla vår kundtjänst, vilket kan inkludera:

 • Kommunikation med dig.
 • Erbjud support för våra tjänster och hantera förfrågningar från dig.
 • Se till att du kan använda våra tjänster.
 • Förbättra våra tjänster som ett resultat av frågor och/eller feedback som du kommunicerar till oss.

Observera: Om du väljer att kontakta oss via tredje parts sociala medieplattformar kommer de att vara personuppgiftsansvariga för sin egen behandling.

Användardata

Intresseavvägning (t.ex. vårt intresse att bevara våra juridiska rättigheter, svara på dina frågor och att förbättra våra tjänster som ett resultat av frågor och feedback)

Rättslig förpliktelse (så som att hantera dina förfrågningar som registrerad)

Avtalsförpliktelse

Användningsdata

Köp- och Betalningsdata

Tredjepartsdata

Att följa rättsliga skyldigheter och förfrågningar från behöriga myndigheter.

Alla kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.

Rättslig förpliktelse

Förebyggande och upptäckt av bedrägerier och olaglig användning av våra tjänster och för att säkra våra tjänster och plattform.

Alla kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.

Intresseavvägning

Rättslig förpliktelse

Deltagande i undersökningar, tävlingar och forskning:

 • Om du väljer att delta i en undersökning, tävling eller forskningsaktivitet i samband med Tjänsterna kommer vi att behandla de personuppgifter som du väljer att tillhandahålla.

Tävlingsdata och undersökning/användarforskning

Intresseavvägning

Samtycke (i den mån samtycke krävs för behandling av personuppgifter baserat på undersökningen, tävlingen eller forskningsstudien kommer vi att be dig om det)

Avtalsförpliktelse (såsom tävlingsvillkor)

Användardata

Samtycke

Avtalsförpliktelse (såsom villkor för forskningsstudier)

Användningsdata

 1. BARN OCH AGGREGERAD DATA

 1. Barn: Observera att Storytels Tjänster inte är avsedda för barn under 18 år. Vi utgår ifrån att alla personuppgifter som tillhandahålls i våra tjänster tillhandahålls av personer som lagligen kan ingå våra avtal. Om vi ​​blir medvetna om att en person under 18 år har tillhandahållit personuppgifter genom att använda våra Tjänster, utan nödvändigt medgivande från föräldrarna, kommer vi att radera dessa uppgifter i den utsträckning det är möjligt. Det kan innebära att vi måste radera kontot i fråga.
 2. Aggregerad data: Vi kan också behandla aggregerad data som inte är identifierbara med en individ (inte längre personuppgifter), men som härrör från någon av kategorierna i avsnitt 3.
 1. HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 1. Storytel kommer att behandla dina personuppgifter så länge vi har ett syfte och en laglig grund, till exempel så länge vi har en avtalsförpliktelse, intresseavvägning, ditt samtycke eller rättsliga skyldigheter att behandla dina uppgifter, beroende på vilken av dessa rättsliga grunder är tillämpliga.
 2. Vi behandlar dina personuppgifter så länge du har ett konto med en aktiv prenumeration och i tjugofyra (24) månader efter att din prenumeration har avslutats för att förse dig med den personliga Tjänsten (till exempel för att underhålla ditt bibliotek med ljudböcker/e-böcker, så att du enkelt kan fortsätta där du slutade och för att möjliggöra analys av din användning av vår tjänst).
 3. När du kontaktar Storytel för att få support eller för andra ändamål kommer vi att behålla dina personuppgifter i tjugofyra (24) månader efter att vi hanterat din senaste supportärende (t.ex. problem och förfrågningar).
 4. De personuppgifter som lagras i vår administration bevaras i sju (7) år för att efterleva skatte- och bokföringsregelverk, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att behålla uppgifterna under en annan tidsperiod.
 5. Personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringsändamål sparas så länge du har ett konto och tolv (12) månader efter utgången av din prenumeration och/eller din senaste inloggning (beroende på vilket alternativ som slutar sist).
 6. Storytel kan komma att behålla data under längre tid än de tidsperioder som anges i detta avsnitt, om det är lagligt föreskrivet eller om det är nödvändigt för att bevara och försvara Storytels rättsliga intressen, till exempel under rättsliga förfaranden.
 7. Vi kan komma att behålla aggregerad data genom vilken du inte kan identifieras (inte längre personuppgifter) under en obegränsad tidsperiod.
 8. Om vi ​​använder samtycke som rättslig grund kommer vi att behandla dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.
 1. VAR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock också behandlas i ett land där vi har ett koncernbolag eller där våra leverantörer som nämns i punkt 10, eller deras underleverantörer, finns. För överföringar utanför EU/EES, se mer under avsnitt 8 och 10.

 1. DATASÄKERHET OCH INTEGRITET

Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina personuppgifter är av avgörande betydelse för oss. Vi har implementerat lämpliga tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande. Vi granskar regelbundet våra säkerhetsrutiner för att bedöma om vi måste genomföra ytterligare åtgärder eller förbättra befintliga rutiner. Om du har skapat ett lösenord för användningen av våra Tjänster ber vi dig att förvara det säkert och inte dela det med någon. Du bör vara medveten om att ingen överföring av information över internet kan skyddas fullt ut.

 1. DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

 1. Vi delar endast dina personuppgifter i enlighet med nedan.
 2. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med Storytels koncernbolag för att förse dig med de Tjänster som tillhandahålls av vår koncern, för att utföra vår dagliga verksamhet eller i syfte att förbättra våra Tjänster.
 3. Vi kan också komma att dela personuppgifter med våra affärspartners (till exempel innehållsleverantörer och betaltjänstleverantörer), såsom din Användardata och Användningsdata, för att kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser med dem och kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Ett annat exempel är om du använder en tredjepartsplattform som du väljer att ansluta till vår Tjänst. I sådana fall kan vi dela Användardata och/eller Användningsdata i den utsträckning det behövs för att möjliggöra den tekniska anslutningen och för att hantera vår affärsrelation med tredjepartsplattformen.
 4. Storytel kan också dela personuppgifter med några av våra tjänsteleverantörer som är involverade i till exempel tillhandahållandet av våra IT-system, kundtjänst, säkerhet eller affärsanalys.
 5. Vi kan också komma att dela personuppgifter med leverantörer av marknadsföringstjänster som vi använder för att förse dig med anpassade annonser och marknadskommunikation, för att skicka relevant kommunikation till dig och för att mäta framgången och utfallet av vår digitala marknadsföring och andra marknadsföringsaktiviteter i rapporter och marknadsundersökningar. Ett exempel är när Storytel använder remarketing eller intressebaserad marknadsföring (även känd som riktad marknadsföring).
 6. Vi kan också komma att dela personuppgifter med betaltjänstleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att förse dig med olika betalningsalternativ och för att hantera dina betalningar.
 7. Personuppgifter kan komma att delas för att efterleva lagstadgade skyldigheter, uppfylla regulatoriska krav eller förfrågningar från myndigheter, skydda våra rättsliga intressen eller för att eftersöka och förhindra bedrägerier och för att tillse att våra Tjänster är skyddade.
 8. Vi kan komma att dela dina personuppgifter om vi inleder diskussioner med en potentiell köpare av vårt företag eller delar av vårt företag, eller om sådana förhandlingar leder till en försäljning av företaget eller delar därav. Vi kommer under en sådan process att fortsätta att skydda dina personuppgifter och meddela dig om dina personuppgifter kommer att överföras till en köpare.
 9. Vi kan också komma att dela aggregerad data som inte längre kan kopplas till en person (som alltså inte längre personuppgifter).
 1. ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

 1. Som ett multinationellt företag kan vi komma att behandla dina personuppgifter inom EU/EES eller utanför dessa områden, beroende av vilken av Tjänsterna du använder eller var våra koncernbolag eller våra tjänsteleverantörer befinner sig. Eventuella överföringar till andra länder görs till de kategorier av mottagare som beskrivs i avsnitt 9 och för de ändamål som anges i denna policy.
 2. Vi kan komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES som EU-kommissionen anser ha en adekvat skyddsnivå enligt GDPR art 45. Om vi ​​överför data till andra länder kommer vi att följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser och använda lämpliga skyddsåtgärder, såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler i enlighet GDPR art 46.2 (c).
 1. LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER/TJÄNSTER

Information som tillhandahålls av Storytel kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster som drivs eller ägs av andra parter än Storytel, till exempel några av våra betaltjänstleverantörer eller andra samarbetspartners. Storytel är inte personuppgiftsansvarig för den behandling som sker på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant läser informationen om behandling av personuppgifter på sådana webbplatser.

 1. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Denna policy kan komma att revideras från tid till annan och vi kan också komma att lägga till nya funktioner eller Tjänster som kommer att inkluderas i policyn. Om vi gör betydande ändringar i Policyn kommer vi att informera dig om det via e-post, i enheten som du använder för Tjänsterna eller via ett meddelande i Tjänsterna, beroende av vad som är lämpligt. Den senaste versionen av policyn publiceras på Storytels webbplats. Om ditt godkännande behövs kommer Storytel att inhämta det. Läs denna policy regelbundet för att hålla dig uppdaterad om innehållet.

 1. DINA RÄTTIGHETER BASERADE PÅ LAGSTIFTNING INOM EU/EES OCH INTEGRITETSINSTÄLLNINGAR

 1. Dina rättigheter
 1. I samband med att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR har du rätt att få information om och påverka hur vi behandlar dina uppgifter. De individuella rättigheterna beskrivs nedan och kan vara föremål för begränsningar i tillämplig lagstiftning.
 • Rätt till åtkomst: du har rätt att bli informerad om och få åtkomst till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse: du har rätt att begära ändring eller uppdatering av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt till radering: du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Denna rättighet kan i vissa fall begränsas, till exempel om du har ett pågående ärende med vår kundtjänst, eller om dina avtalsförpliktelser inte har fullgjorts vad gäller betalning, eller om vi har en rättslig skyldighet att behålla dina uppgifter (t.ex. tillämpliga bokföringsregler).
 • Rätt till begränsning: du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av alla eller delar av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända: du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, till exempel när sådan behandling grundar sig på en intresseavvägning, beroende av omständigheterna.
 • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett elektroniskt läsbart format och att vidarebefordra dessa uppgifter.
 • Rätt att lämna in ett klagomål: du har rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, till Integritetsskyddsmyndigheten – IMY i Sverige eller annan behörig tillsynsmyndighet i ett land där du har hemvist, om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.
 1. Integritetsinställningar
 1. Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du alltid återkalla ditt samtycke genom att antingen skicka oss ett e-postmeddelande till kontaktuppgifterna nedan eller att använda den specifika funktion som vi informerade om i samband med att du gav ditt samtycke.
 2. Utöver detta har du möjlighet att avregistrera dig från att få ytterligare nyhetsbrev i en länk som du får i varje nyhetsbrev. Du kan ändra dina cookie-inställningar genom att använda cookie-bannern på vår webbplats.
 3. Information om ytterligare integritetsinställningar finns i vårt hjälpcenter.
 1. VILL DU VETA MER?

 1. Besök gärna vårt hjälpcenter i appen eller på vår webbplats för mer information om hur vi behandlar personuppgifter på Storytel och våra integritetsinställningar. Du hittar även vår cookie-deklaration i vår cookie-banner där du kan läsa mer om hur vi använder cookies och varför.
 2. Om du har frågor om hur Storytel behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Lägg till “Till DPO” i ämnesraden om du istället vill nå vår DPO.
 • E-postadress: privacy@storytel.com
 • Address: Storytel Sweden AB, Att. Support, Box 24167, 104 51 Stockholm

Senast ändrad: 2022-09-12