POLITYKA PRYWATNOŚCI STORYTEL

 1. INFORMACJE O NINIEJSZEJ POLITYCE

 1. Witamy w Storytel! Mamy nadzieję, że spodobają Ci się nasze usługi. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z naszymi Usługami Storytel świadczonymi na Twoją rzecz w sposób opisany w dowolnym z naszych regulaminów (łącznie „Umowa”), a także gdy zdecydujesz się odwiedzić naszą witrynę internetową, pobrać nasze aplikacje lub gdy korzystasz z któregokolwiek z naszych produktów (łącznie „Usługi”).
 2. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zapewnienie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem ostrożności i przejrzystości. Przekazując dane osobowe firmie Storytel, zawsze powinieneś/powinnaś móc czuć się bezpiecznie; stale pracujemy nad zapewnieniem, że stosowane są niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. W razie dalszych pytań po przeczytaniu niniejszej Polityki prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 14 poniżej.
 1. ADMINISTRATOR

Firma Storytel Sweden AB (nr rejestracyjny spółki 556696-2865) jest Administratorem odpowiedzialnym za ogólne przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście Usług i na różnych ich etapach. W niektórych sytuacjach możemy współdzielić tę odpowiedzialność z jedną ze spółek należących do naszej grupy lub firmą spoza naszej struktury, na przykład jeśli spółka należąca do grupy prowadzi lokalne działania marketingowe.

 1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE STORYTEL GROMADZI

 1. Storytel przetwarza kategorie danych osobowych opisane poniżej. To, które dane Storytel przetwarza na Twój temat, zależy w pewnym stopniu od tego, z których części Usług zdecydujesz się skorzystać. Tabele w tej części 3 zawierają opisy różnych kategorii danych osobowych, które możemy przetwarzać na Twój temat, na różnych etapach Twojej ścieżki klienta. W punkcie 4 można również znaleźć więcej informacji na temat naszych celów i podstaw prawnych dla różnych działań związanych z przetwarzaniem.
 2. Tworzenie konta w Storytel

 1. Gdy tworzysz konto w Storytel, możemy gromadzić następujące kategorie danych, w zależności od Usługi, z której korzystasz i rynku, na którym się znajdujesz.
Kategoria Dokładniejsze informacje

Dane użytkownika

Jeśli utworzysz konto w Storytel, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa użytkownika
 • Dane kontaktowe (na przykład adres e-mail lub numer telefonu)
 • Adres

 • Adres IP
 • Informacje dotyczące płatności (na przykład rodzaj karty kredytowej i data ważności karty)
 • Rodzaj subskrypcji
 • Informacje techniczne (takie jak dzienniki czasu powiązane z utworzeniem konta). Dokładne informacje wymagane do utworzenia konta mogą się różnić w zależności od rodzaju subskrypcji i kraju, a także rodzaju stosowanej metody płatności.

Możemy również przetwarzać Twoją datę urodzenia, płeć i skład rodziny (więcej informacji na ten temat poniżej), jeśli zdecydujesz się przesłać te informacje.

Jeśli zarejestrujesz się w celu uzyskania zniżki dla studentów, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu weryfikacji statusu studenta, na przykład datę urodzenia i obecny status studenta (np. nazwę uczelni, na której studiujesz).

 1. Gdy korzystasz z naszych Usług
Kategoria Dokładniejsze informacje

Dane dotyczące użytkowania

Możemy przetwarzać dane osobowe związane z korzystaniem przez Ciebie z Usług, takie jak:

 • Wybrane przez Ciebie tytuły.
 • Historia wyszukiwania i inne rodzaje danych związanych z przesyłaniem strumieniowym, takie jak czas spędzony w naszej aplikacji i tworzone przez Ciebie półki na książki.
 • Treści, które zdecydujesz się udostępniać podczas korzystania z naszych Usług, takie jak recenzje, komunikacja z działem obsługi klienta lub komunikacja wysyłana za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych.
 • Dane osobowe niezbędne do zapewnienia dodatkowych funkcji w naszych Usługach, z których możesz zechcieć skorzystać, na przykład gdy zdecydujesz się polecić tytuł lub podarować innej osobie bezpłatny okres próbny.
 • Dane związane z poruszaniem się po witrynie internetowej i aplikacji oraz dane techniczne, takie jak identyfikatory online, identyfikator reklamowy, wersje urządzenia i platformy, adres IP, wersja aplikacji, ustawienia języka, szczegóły adresu URL i typ przeglądarki.
 • Dane, które umożliwiają nam wykrywanie i łączenie się z urządzeniami lub usługami innych firm, z którymi łączysz się za pośrednictwem Bluetooth, wtyczek lub innych metod.
 • Dane dotyczące lokalizacji geograficznej (z wyłączeniem danych geolokalizacyjnych) pochodzące z innych punktów danych, na przykład waluta płatności lub kraj witryny internetowej, z której korzystasz przy rejestracji.
 • Twoje preferencje, historia przesyłania strumieniowego, zachowania podczas przeglądania i inne dane związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług.

Możesz dodatkowo spersonalizować swoje konto i/lub od czasu do czasu korzystać z niektórych opcjonalnych funkcji społecznościowych oferowanych w witrynie internetowej lub aplikacji. W przypadku tych funkcji (łącznie zwanych „Funkcjami społecznościowymi”) będziemy przetwarzać dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać, na przykład:

 • Twoje imię lub nazwisko
 • Zdjęcie profilowe
 • Recenzje naszych treści
 • Komentarze dotyczące recenzji innych użytkowników

Uwaga wybrane imię i nazwisko lub nazwa użytkownika będą zawsze widoczne dla innych użytkowników w aplikacji i mogą być widoczne w Internecie, jeśli zdecydujesz się utworzyć recenzję.

Dane trybu podglądu

Gdy zdecydujesz się korzystać z naszej aplikacji w trybie podglądu (przed utworzeniem konta), zgromadzimy preferencje, które zdecydujesz się nam udostępnić, a także informacje dotyczące tytułów na Twojej półce na książki.

Dane wysyłki

W przypadku zakupu naszych produktów, na przykład czytnika, będziemy gromadzić dane takie jak adres wysyłki.

 1. Dane dotyczące płatności, konkursów i ankiet/dane badawcze użytkowników
Kategoria Dokładniejsze informacje

Dane dotyczące płatności

W zależności od wybranej metody płatności będziemy przetwarzać Dane dotyczące płatności w formie na przykład danych karty kredytowej lub innych szczegółów płatności, w tym na przykład numer rachunku, imię, nazwisko i historię zakupów. Firma Storytel nie przetwarza żadnych pełnych danych dotyczących płatności (takich jak pełne numery kart kredytowych). Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zalecamy skontaktowanie się z dostawcą usług płatniczych, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przetwarza on dane dotyczące płatności.

Dane dotyczące konkursów i ankiet/dane badawcze użytkowników

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w którymkolwiek z naszych konkursów, ankiet lub badań użytkowników, będziemy przetwarzać dane, które nam przekażesz, w tym wszelkie kategorie wymienione w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Dane podmiotów zewnętrznych
Kategoria Dokładniejsze informacje

Dane podmiotów zewnętrznych

Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z kontem Facebook lub kontami innych usług podmiotów zewnętrznych podczas logowania, będziemy przetwarzać dane osobowe, w odniesieniu do których udzielisz Facebookowi lub odpowiedniemu podmiotowi zewnętrznemu zgody na udostępnianie firmie Storytel. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z konkretnym dostawcą usług.

Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z produktem lub platformą przesyłania strumieniowego podmiotu zewnętrznego, będziemy przetwarzać Dane użytkownika niezbędne do umożliwienia tego procesu i realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z taką integracją.

Jeśli dane wysyłkowe są nam przekazywane przez podmiot zewnętrzny (na przykład jeśli zdecydujesz się kupić nasze Usługi od podmiotu zewnętrznego), są one klasyfikowane jako Dane podmiotów zewnętrznych.

 1. Dane dotyczące plików cookie
Kategoria Dokładniejsze informacje

Dane dotyczące plików cookie

Dane dotyczące plików cookie mogą być wykorzystywane w celu ułatwienia dostępu, zapamiętywania Twoich ustawień, wyświetlania spersonalizowanej komunikacji marketingowej oraz mierzenia powodzenia naszych działań marketingowych. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez firmę Storytel można znaleźć w naszej deklaracji dotyczącej plików cookie, opublikowanej w witrynie internetowej firmy Storytel. Kliknij tutaj, aby uzyskać bezpośrednie łącze do naszej deklaracji dotyczącej plików cookie.

 1. Uwaga: jeżeli zdecydujesz się przekazać dane dotyczące członków Twojej rodziny lub inne dane osobowe, masz obowiązek upewnić się, że masz do tego prawo na podstawie ich zgody, a także musisz poinformować ich o naszych działaniach związanych z przetwarzaniem danych.
 1. CELE, KATEGORIE I PODSTAWY PRAWNE

 1. W poniższej tabeli można znaleźć opis naszych celów przetwarzania danych osobowych oraz informacje na temat tego, w jaki sposób odnoszą się one do różnych kategorii danych osobowych oraz z jakiej podstawy prawnej korzystamy przy ich przetwarzaniu. Więcej informacji na temat poszczególnych kategorii można znaleźć w definicjach kategorii danych powyżej w punkcie 3.
 2. Poniżej znajduje się również krótki opis różnych podstaw prawnych:
 • Prawnie uzasadniony interes: Ta podstawa prawna ma zastosowanie, gdy firma Storytel ma interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w określonym celu, w sytuacji, gdy uznamy, że nasz interes przeważa nad Twoim interesem, biorąc pod uwagę ryzyko oraz wpływ, jaki przetwarzanie może mieć na Twoje prawa.
 • Zobowiązanie umowne: Ta podstawa prawna ma zastosowanie, gdy firma Storytel musi przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków umowy, którą zawarliśmy lub przygotowujemy do zawarcia z Tobą.
 • Zobowiązania prawne: Ta podstawa prawna ma zastosowanie w przypadku, gdy firma Storytel musi przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych/przestrzegania przepisów, które nas dotyczą.
 • Zgoda: Ta podstawa prawna ma zastosowanie do określonych rodzajów działań związanych z przetwarzaniem, w przypadku których wymagana jest Twoja aktywna zgoda oraz gdy firma Storytel zwróci się do Ciebie o taką zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w takich celach.
Cel przetwarzania Kategorie danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania

Świadczenie naszych spersonalizowanych Usług, na przykład:

 • Możemy przekazywać Ci sugestie dotyczące treści i oferować spersonalizowany kanał w oparciu o Twój język, płeć, preferencje oraz historię przeglądania i przesyłania strumieniowego.
 • Sprawdzenie, na jakim rynku korzystasz z Usługi i do jakiej treści powinieneś/powinnaś mieć dostęp.
 • Dostarczanie Ci naszych funkcji społecznościowych, zgodnie z Twoim żądaniem, w tym bardziej spersonalizowanego profilu, recenzji treści i innych recenzji użytkowników.
 • Umożliwienie Ci zakupu kart podarunkowych.
 • Zapamiętanie Twoich ustawień.

Dane użytkownika

Zobowiązanie umowne

Prawnie uzasadniony interes

Dane dotyczące użytkowania

Dane trybu podglądu

Prawnie uzasadniony interes

Dane dotyczące plików cookie

Uzasadniony interes (niezbędne pliki cookie)

Zgoda (inne pliki cookie)

Dane dotyczące płatności

Zobowiązanie umowne

Wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec osób trzecich:

 • Na przykład umowy licencyjne i partnerstwa platformowe.

Dane użytkownika

Prawnie uzasadniony interes

Zgoda

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące plików cookie

Rozwój, utrzymanie i doskonalenie naszych Usług:

 • Ocena jakości i sukcesu treści w oparciu o korzystanie przez Ciebie z Usługi i na przykład recenzje w celu ulepszenia Usług.
 • Opracowywanie nowych i ulepszonych funkcji, technologii i usług w oparciu o analizę korzystania przez Ciebie z Usług.
 • Planowanie biznesowe i opracowywanie prognoz.

Dane użytkownika

Prawnie uzasadniony interes

Dane dotyczące użytkowania

Dane trybu podglądu

Dane dotyczące plików cookie

Zgoda

Aby poinformować Cię o naszych Usługach:

 • Za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, sms, powiadomienia w aplikacji i powiadomienia push.

Dane użytkownika

Prawnie uzasadniony interes

Zobowiązanie umowne

Dane dotyczące użytkowania

Aby promować nasze Usługi:

 • Za pośrednictwem biuletynów, powiadomień w aplikacji i powiadomień push, a także platform podmiotów zewnętrznych (na przykład mediów społecznościowych).
 • Niespersonalizowane reklamy i oferty.
 • Spersonalizowane reklamy, oferty i biuletyny od firmy Storytel lub partnerów firmy Storytel oparte na Twoich preferencjach, historii przesyłania strumieniowego, zachowaniach podczas przeglądania i innym sposobie korzystania z naszych Usług.
 • Ustalenie uprawnień do ofert specjalnych (na przykład w celu ustalenia, czy kwalifikujesz się do subskrypcji próbnej).
 • Analizowanie dopasowania i zasięgu naszych kampanii i działań marketingowych lub zmniejszanie ryzyka wysyłania Ci niedopasowanych materiałów marketingowych.
 • Kiedy personalizujemy naszą komunikację za pośrednictwem usług zewnętrznych, może to być oparte na Twoim zachowaniu w Internecie, korzystaniu przez Ciebie z naszych Usług lub innych usług podmiotów zewnętrznych, takich jak media społecznościowe lub kombinacja powyższych.

Jeśli wymagana jest aktywna zgoda na otrzymywanie biuletynów, poprosimy o nią.

Dane użytkownika

Prawnie uzasadniony interes

Zgoda (na spersonalizowane reklamy, oferty i biuletyn od partnerów firmy Storytel lub samej firmy Storytels).

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące plików cookie

Zgoda

Przetwarzanie Twoich płatności:

 • Za pomocą różnych metod płatności dostępnych na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem kart podarunkowych.
 • Pobieranie należnych płatności za korzystanie z Usługi.
 • Sprawdzanie Twoich płatności za nasze Usługi i zarządzanie takimi płatnościami.
 • Określenie wybranej metody płatności i sprawdzenie, czy jest ona prawidłowa.
 • Zarządzanie kartami podarunkowymi.

Dane dotyczące płatności

Zobowiązanie umowne

Zobowiązania prawne (takie jak cele podatkowe i księgowe)

Dane użytkownika

Zobowiązanie umowne

Łączenie się z produktem lub usługą podmiotu zewnętrznego:

 • Jeśli zdecydujesz się zarejestrować, korzystając z usług podmiotów zewnętrznych (np. Facebook i Google), otrzymamy dane od tego usługodawcy zewnętrznego, pod warunkiem, że wyrazisz zgodę na integrację.

Dane podmiotów zewnętrznych

Zobowiązanie umowne

Dane dotyczące plików cookie

Zgoda

Prawnie uzasadniony interes (w przypadku niezbędnych plików cookie)

Świadczenie usług obsługi klienta, w tym:

 • Komunikacja z Tobą.
 • Oferowanie wsparcia w odniesieniu do naszych Usług i rozpatrywanie Twoich wniosków.
 • Upewnienie się, że możesz korzystać z naszych Usług.
 • Ulepszanie naszych Usług w wyniku pytań i/lub opinii, które nam przekazujesz.

Uwaga: jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami za pośrednictwem zewnętrznych platform mediów społecznościowych, będą one administratorem ich własnego przetwarzania.

Dane użytkownika

Prawnie uzasadniony interes (np. w celu zachowania naszych praw, udzielenia odpowiedzi na pytania i ulepszenia naszych Usług w wyniku pytań i opinii)

Zobowiązania prawne (np. w celu obsługi Twoich wniosków kierowanych przez osobę, której dane dotyczą)

Zobowiązanie umowne

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące płatności

Dane podmiotów zewnętrznych

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i żądań właściwych organów.

Wszystkie kategorie danych osobowych wymienione w punkcie 3.

Zobowiązania prawne

Zapobieganie oszustwom i niezgodnemu z prawem korzystaniu z naszych Usług oraz wykrywanie ich, a także zabezpieczanie naszych Usług i platformy.

Wszystkie kategorie danych osobowych wymienione w punkcie 3.

Prawnie uzasadniony interes

Zobowiązania prawne

Udział w ankietach, konkursach i badaniach

 • Jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w ankiecie, konkursie lub działalności badawczej w odniesieniu do Usług, będziemy przetwarzać dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać.

Dane dotyczące konkursów i ankiet/dane badawcze użytkowników

Prawnie uzasadniony interes

Zgoda (w zakresie, w jakim zgoda jest wymagana na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ankietę, konkurs lub badanie naukowe, poprosimy Cię o to)

Zobowiązanie umowne (takie jak warunki konkursu)

Dane użytkownika

Zgoda

Zobowiązanie umowne (takie jak warunki badania naukowego)

Dane dotyczące użytkowania

 1. DANE DZIECI I DANE ZAGREGOWANE

 1. Dane dzieci: Uwaga: Usługi Storytel nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia. Zakładamy, że wszystkie dane osobowe przekazywane w naszych Usługach są przekazywane przez osoby, które mogą zgodnie z prawem zawrzeć naszą Umowę. Jeśli dowiemy się, że osoba poniżej 18. roku życia przekazała dane osobowe poprzez korzystanie z naszych Usług, bez niezbędnej zgody rodziców, usuniemy te dane w możliwym zakresie. Może to oznaczać konieczność usunięcia danego konta.
 2. Dane zagregowane: Możemy również przetwarzać zagregowane dane, których nie można zidentyfikować z osobą fizyczną (nie są już danymi osobowymi), ale które pochodzą z dowolnej kategorii danych w punkcie 3.
 1. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Firma Storytel będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziemy mieć cel i podstawę prawną, na przykład tak długo, jak długo będziemy mieć zobowiązanie umowne, prawnie uzasadniony interes, Twoją zgodę lub zobowiązania prawne do przetwarzania Twoich danych, w zależności od tego, która z tych podstaw prawnych ma zastosowanie.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo posiadasz konto z aktywną subskrypcją i przez 24 miesiące po zakończeniu subskrypcji, aby zapewnić Ci spersonalizowaną Usługę Storytel (na przykład w celu utrzymania biblioteki audiobooków/ebooków, abyś mógł/mogła z łatwością kontynuować słuchanie/czytanie od miejsca, w którym przerwałeś/przerwałaś, a także aby umożliwić analizę korzystania z naszej usługi).
 3. Gdy skontaktujesz się z firmą Storytel w celu uzyskania wsparcia lub w innych celach, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dwadzieścia cztery (24) miesiące po rozpatrzeniu ostatniego zgłoszenia pomocy technicznej (np. problemów i próśb).
 4. Dane osobowe przechowywane przez nas w celach administracyjnych są przechowywane przez siedem (7) lat w celach podatkowych i celnych, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych przez inny okres.
 5. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane w celach marketingowych są przechowywane tak długo, jak długo posiadasz konto i 12 miesięcy po wygaśnięciu subskrypcji i/lub ostatnim logowaniu (w zależności od tego, która opcja jest późniejsza).
 6. Firma Storytel może przechowywać dane dłużej niż przez okresy podane w niniejszym punkcie, jeżeli jest to prawnie przewidziane lub jeżeli jest to konieczne do zachowania i obrony interesów prawnych firmy Storytel, na przykład w trakcie postępowania sądowego.
 7. Możemy przechowywać zagregowane dane, za pomocą których nie można Cię zidentyfikować (brak danych osobowych), przez nieograniczony czas.
 8. Jeśli wykorzystamy zgodę jako podstawę prawną, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
 1. GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Dążymy do przetwarzania Twoich danych osobowych na terenie UE/EOG. Jednakże Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w kraju, w którym spółka z grupy Storytel ma miejscową siedzibę, w którym znajdują się nasi dostawcy, o których mowa w art. 10 lub ich podwykonawcy. Więcej informacji o przekazywaniu danych poza UE/EOG można znaleźć w punktach 8 i 10.

 1. BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

Bezpieczeństwo, integralność i poufność Twoich danych osobowych mają dla nas kluczowe znaczenie. Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Regularnie sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa, aby ocenić, czy musimy wdrożyć dodatkowe środki lub ulepszyć istniejące procedury. W przypadku, gdy utworzyłeś/utworzyłaś hasło do korzystania z naszych Usług, prosimy o dbanie o jego bezpieczeństwo i nieudostępnianie go nikomu. Uwaga: nie można w pełni zabezpieczyć przesyłania informacji przez Internet.

 1. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom z naszej grupy Storytel w celu świadczenia Ci Usług oferowanych przez naszą grupę, wykonywania codziennych czynności lub w celu ulepszania naszych usług.
 3. Możemy również udostępniać dane osobowe naszym partnerom biznesowym (na przykład dostawcom treści i dostawcom usług płatniczych), takie jak Dane użytkownika i Dane dotyczące użytkowania, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych z nimi i umożliwienia świadczenia Ci naszych Usług. Innym przykładem jest skorzystanie z platformy innej firmy, którą wykorzystujesz, by się z nami połączyć. W takich przypadkach możemy udostępniać Dane użytkownika lub Dane dotyczące użytkowania w zakresie niezbędnym do umożliwienia połączenia technicznego i zarządzania naszymi relacjami biznesowymi z taką platformą podmiotów zewnętrznych.
 4. Firma Storytel może również udostępniać dane osobowe niektórym z naszych dostawców usług, którzy są na przykład zaangażowani w dostarczanie naszych systemów informatycznych, obsługę klienta, bezpieczeństwo lub analizę biznesową.
 5. Możemy również udostępniać dane osobowe dostawcom usług marketingowych, z których korzystamy w celu dostarczania spersonalizowanych reklam i komunikatów marketingowych, wysyłania odpowiednich komunikatów oraz mierzenia sukcesu i zasięgu naszych cyfrowych działań marketingowych i innych działań promocyjnych w raportach i badaniach rynku. Dzieje się tak, gdy Storytel korzysta z reklam remarketingowych lub opartych na zainteresowaniach (zwanych również reklamami ukierunkowanymi).
 6. Możemy również udostępniać dane osobowe dostawcom usług płatniczych, jeśli jest to konieczne w celu zaoferowania różnych metod płatności i przetwarzania płatności.
 7. Dane osobowe mogą być również udostępniane w celu spełnienia obowiązków ustawowych lub wymogów bądź żądania władz, ochrony naszych interesów prawnych lub w celu wykrywania oszustw bądź zapobiegania im oraz zabezpieczenia naszych Usług.
 8. Firma Storytel może udostępnić Twoje dane osobowe, jeśli rozpoczniemy rozmowy z potencjalnym nabywcą naszej firmy lub jej części, lub jeśli takie negocjacje skutkują sprzedażą firmy lub jej części. W trakcie tego procesu będziemy nadal chronić Twoje dane i powiadomimy Cię, czy Twoje dane zostaną przekazane kupującemu.
 9. Możemy również udostępniać zagregowane dane, na podstawie których nie można zidentyfikować danej osoby fizycznej (nie są już danymi osobowymi).
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jako spółka międzynarodowa możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na terenie UE/EOG lub poza tymi obszarami w zależności od tego, z których Usług korzystasz, gdzie znajdują się spółki należące do naszej grupy Storytel lub gdzie znajdują się nasi usługodawcy. Jeśli przekazujemy Twoje dane do innego kraju, takie przekazywanie danych odbywa się na rzecz opisanych wcześniej w punkcie 9 kategorii odbiorców oraz w celach określonych w niniejszej Polityce.
 2. Możemy przekazywać dane osobowe do krajów spoza UE/EOG, w stosunku do których Komisja Europejska potwierdziła, że uzyskały odpowiedni poziom ochrony zgodnie z art. 45 RODO. W przypadku przekazywania danych do innych krajów będziemy korzystać z odpowiedniego mechanizmu prawnego, na przykład ze standardowej klauzuli umownej pochodzącej od Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46.2 (c) RODO i przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych.
 1. ŁĄCZA DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH/USŁUG

Informacje dostarczane przez firmę Storytel mogą zawierać łącza do stron internetowych lub usług obsługiwanych lub będących własnością stron innych niż firma Storytel, na przykład niektórych z naszych dostawców usług płatniczych lub innych partnerów biznesowych. Firma Storytel nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych (tj. nie jest odpowiedzialnym Administratorem) na tych stronach internetowych. Zalecamy dokładne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na odpowiednich stronach internetowych.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana, a ponadto możemy dodawać nowe funkcje lub usługi, które zostaną uwzględnione w Polityce. Jeśli firma Storytel wprowadzi istotne zmiany w Polityce, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, urządzenia, z którego korzystasz do uruchamiania Usług lub poprzez powiadomienie w Usługach, w zależności od tego, co jest właściwe. Najnowsza wersja Polityki jest opublikowana na stronie internetowej firmy Storytel. Jeśli Twoja zgoda będzie potrzebna, Storytel zadba o jej uzyskanie. Prosimy o regularne czytanie niniejszej Polityki, aby być na bieżąco z jej treścią.

 1. TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA W UE/EOG I TWOICH MECHANIZMÓW KONTROLI OCHRONY DANYCH

 1. Twoje prawa
 1. Przetwarzanie danych osobowych na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wiąże się z prawami do otrzymywania od nas informacji o sposobie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz wpływania na to, w jaki sposób je przetwarzamy. Poszczególne prawa opisano poniżej. Mogą one podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 • Prawo dostępu: masz prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, które przetwarzamy, oraz do dostępu do nich.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo zażądać zmiany lub aktualizacji swoich danych osobowych w przypadku, gdy są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia: masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to może podlegać ograniczeniom, na przykład w przypadku toczącego się postępowania z działem obsługi klienta lub niespełnienia zobowiązań umownych w zakresie płatności, lub jeśli mamy prawny obowiązek przechowywania Twoich danych, na przykład w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące księgowości.
 • Prawo do ograniczenia: masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania całości lub części Twoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu: masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku, gdy takie przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie, w zależności od okoliczności.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać kopii przekazanych nam danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu elektronicznego oraz przesłać te dane dalej.
 • Prawo do wniesienia skargi: masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, szwedzkiego organu ds. ochrony prywatności (Integritetsskyddsmyndigheten – IMY) lub innego właściwego organu nadzorczego w kraju zamieszkania, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.
 1. Mechanizmy kontroli ochrony danych
 1. Jeśli przetwarzanie jest oparte na Twojej zgodzie, możesz zawsze wycofać swoją zgodę, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres podany poniżej lub korzystając z określonej funkcji, o której poinformowaliśmy Cię podczas pozyskiwania zgody.
 2. Oprócz tego masz możliwość rezygnacji z otrzymywania naszych newsletterów za pośrednictwem łącza udostępnionego w każdym newsletterze. Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, korzystając z banera plików cookie na naszej stronie internetowej.
 3. Informacje na temat dodatkowych funkcji kontroli ochrony danych można znaleźć w naszym Centrum pomocy.
 1. CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

 1. Odwiedź nasze Centrum pomocy w aplikacji lub na naszej stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w firmie Storytel oraz naszych mechanizmów kontroli ochrony danych. Nasze deklaracje dotyczące plików cookie można znaleźć w banerze dotyczącym plików cookie, gdzie można dowiedzieć się więcej o sposobie i przyczynach korzystania z plików cookie.
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Storytel lub chęci skorzystania z przysługujących Ci praw należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Dodaj „Do DPO” w temacie wiadomości e-mail, jeśli zamiast tego chcesz skontaktować się z naszym wyznaczonym DPO.
 • Adres e-mail: privacy@storytel.com
 • Adres: Storytel Sweden AB, Att. Support, Box 24167, 104 51 Sztokholm

Ostatnia zmiana: 2022-09-27